Журнал

для виробників та споживачів тари і упаковки

Асоціація

пакувальників
україни

b2b

пошуковий портал
тари і упаковки

ПОСІБНИК «ДИЗАЙН УПАКОВКИ ПРИДАТНОЇ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ»

28.09.2021

ECR, Всесвітня пакувальна організація (WPO) та Університет прикладних наук Campus, Австрія, розробили глобальний Посібник з дизайну упаковки, придатної до переробки.


Проєктування є частиною кругового дизайну продукції і становить важливу основу для цілісної оцінки сталості. Відповідно, циклічність означає, що упаковка розроблена таким чином, щоб можна було досягти максимально можливої переробки використаних матеріалів упаковки.

 

Цілі тут – збереження ресурсів, максимально довгий термін служби, ідентична за матеріалом переробка (переробка із замкненим циклом) або використання відновлюваних матеріалів. Тому таку упаковку слід розробляти та виготовляти таким чином, щоб її можна було використовувати повторно (багаторазове використання) та/або щоб сировину, з якої зроблена упаковка, можна було використати значною мірою як вторинну сировину після фази використання (переробка) та/або використовувати відновлювану сировини.

 

Щоб мати можливість застосовувати дизайн упаковки, що підлягає переробці, необхідні певні фундаментальні знання про процеси сортування та переробки. Таким чином, упаковка повинна бути придатною для найсучасніших процесів сортування та переробки на додаток до її основних функцій (наприклад, зберігання, транспортування, захисту продукції, презентації та зручністі).

 

Посібник з розробки упаковки придатної для вторинної переробки є відправною точкою для розуміння прикладів найкращих практик з використанням найсучасніших технологій, які потім можуть бути застосовані та адаптовані відповідно до можливостей та інфраструктури відновлення та вторинної переробки на регіональному та місцевому рівнях.

 

Посібник із дизайну упаковки придатної для вторинної переробки тепер доступний на веб-сайті ВООЗ у розділі ресурсів або за посиланням https://lnkd.in/g9-VXrmc