Журнал

для виробників та споживачів тари і упаковки

Асоціація

пакувальників
україни

b2b

пошуковий портал
тари і упаковки

РЕФОРМУВАННЯ СФЕРИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

11.12.2020

11 грудня 202 компанія ARZINGER провела вебінар «Реформування сфери інтелектуальної власності в Україні: на що слід очікувати бізнесу?».

На вебінарі розглядалися чотири питання:

 1. Винаходи
 2. Промислові зразки
 3. Захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні України
 4. Торговельні марки


В рамках реформування було створено Національний орган інтелектуальної власності «УКРПАТЕНТ» та розширені повноваження Апеляційної палати.


При реєстрації промислових зразків, згідно реформування будуть враховуватись: н
овизна та індивідуальний характер як критерії охороноздатності, стандарт інформованого користувача.
Також конкретизовано що ж не буде підлягати правовій охороні.

Це:

 • Частини складеного виробу, що є невидимим під час звичайного використання виробу
 • Частини складеного виробу, розмір та форма якого мають бути точно відтворені для того, щоб один виріб бувмеханічно з’єднаний з іншим виробом або розташований усередині, навколо чи навпроти іншого виробу таким чином, щоб кожен виріб міг виконувати свою функцію


ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОНУ ПРО ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ:

 • строк охорони - 5 років, загальний строк – не більше 25 років
 • охорона незареєстрованих промислових зразків – 3 роки з моменту доведення до загального відома. Для доверення прав на незареєстрований промисловий зразок необхідно буде представити докази, коли він був доведений до загального відома публіки
 • процедура “post-grant opposition”.


ЗМІНИ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА МИТНОМУ КОРДОНІ УКРАЇНИ:

 • Митниця не несе відповідальності за відсутність заходів з захисту прав на митному кордоні
 • Призупинення митного оформлення не поширюється на випадки імпорту оригінальної продукції, законно введеної в комерційний обіг
 • Посилення відповідальності правовласника за дії, пов'язані з захистом ОІВ на митному кордоні
 • Компенсація витрат на зберігання з другого дня митного призупинення товарів
 • Наявність спрощеної процедури знищення невеликих партій товарів (без залучення правовласника)


ЗАХИСТ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК


До існуючих видів торгових марок, яким надається правовий захист: словесні, зображувальні та комбіновані додали звук, колір та форму товарів або їх упаковку.


Не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з:

 • ТМ, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;
 • ТМ інших осіб, як що такі торговельні марки охороняються без реєстрації що до таких самих або споріднених з ними товарів і послуг/ якщо використання торговельної марки іншою особою що до таких неспоріднених товарів і послуг свідчитиме про зв’язок між ними і власником добре відомої торговельної марки та може завдати шкоди інтересам такого власника;
 • комерційними найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;
 • знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку;
 • торговельними марками, що використовуються іншою особою в іноземній державі, якщо заявка подана від свого імені агентом чи представником такої особи в розумінні статті6 Паризької конвенції без дозволу такої особи і відсутні докази, що обґрунтовують таке подання, за наявності заперечення такої особи.


Вводиться процедура “pre-grant & post-grant opposition” та прописані процедури: вільного використання торговельної марки, припинення дії свідоцтва на ТМ через невикористання торговельної марки, згода на реєстрацію торговельної марки, повторна реєстрація торговельної марки