Журнал

для виробників та споживачів тари і упаковки

Асоціація

пакувальників
україни

b2b

пошуковий портал
тари і упаковки

ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК

28.06.2024

13 червня 2024 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Деякі питання функціонування державної системи моніторингу довкілля та її підсистем» № 684. Постановою було затверджено Порядок функціонування державної системи моніторингу довкілля та її підсистем, який визначає механізм організації та функціонування державної системи моніторингу довкілля та її підсистем.

 

Відповідно до Порядку, державна система моніторингу довкілля — це система спостережень, збирання, оброблення, аналізу, зберігання інформації та обміну інформацією про стан довкілля, вплив на нього, прогнозування його змін та розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття ефективних управлінських рішень в Україні з метою забезпечення досягнення Цілей сталого розвитку.

 

Система моніторингу включає такі підсистеми:

 • моніторинг атмосферного повітря;
 • моніторинг вод;
 • моніторинг земель і ґрунтів;
 • моніторинг лісів;
 • моніторинг біологічного та ландшафтного різноманіття;
 • моніторинг у сфері управління відходами;
 • моніторинг геологічного середовища;
 • моніторинг впливу фізичних факторів (температура, шум, вібрація, іонізуюче та неіонізуюче випромінювання).

 

Крім того, Порядком встановлено основні цілі Системи моніторингу, зокрема:

 1. інформування населення про стан довкілля;
 2. забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування даними та інформацією, одержаними в результаті проведення моніторингу довкілля, що необхідні для прийняття ними управлінських рішень;
 3. оперативне та безперервне інформування органів державної влади, органів місцевого самоврядування та населення про стан довкілля в разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної екологічної ситуації;
 4. збирання інформації про кількісні та якісні характеристики стану довкілля й природних ресурсів, та їх тенденції;
 5. підвищення рівня оперативності, достовірності, об’єктивності та якості інформаційного обслуговування користувачів на всіх рівнях тощо.

 

Джерело: ARZINGER