ֳ

Can Manufacturers Institute (CMI), , Gershman, Brickner & Bratton, Inc (GBB) CMI, Aluminum Beverage Can: Driver of the U.S. Recycling System ( : ), , - (MRF). , , .

, MRF . , .

CMI , , , , , .

2019 95 , , , , , - (Scott Breen), - CMI . - (73%), 񳺿 (50%), , , . , , , , .

web