Конференция молодых ученых

Конференция молодых ученых

Міністерство освіти і науки України, Клуб пакувальників України, ІАЦ «Упаковка» та ТОВ «Київський міжнародний контрактовий ярмарок» запрошують молодих вчених взяти участь у науково-практичній конференції «Новітні технології пакування», яка відбудеться в рамках заходів виставки «Пак Експо 2019» 12 квітня 2019 р. у виставковому центрі «Міжнародний Виставковий Центр» (пр-т Броварський, 15).
Доповіді молодих вчених будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції, який вийде додатком до журналу «Упаковка» № 2’2019. Для декого з них це буде першою друкованою працею.
Для друкування збірника доповідей необхідно не пізніше 10 березня 2019 р. направити матеріали електронною поштою на адресу club-pack@ukr.net у форматі .txt, .doc. або передати на CD з урахуванням таких правил:
• об’єм доповіді — 2 - 3 друкованих аркуши формату А4 (3 200 знаків на сторінці), включаючи рисунки і таблиці (мова – українська, російська);
• шрифт — Times New Roman; розмір літер — 14 кегль;
• рисунки і таблиці повинні бути підписані і пронумеровані;
• виноски на літературу оформлюються відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1-2006.

Доповідь потрібно підготувати з урахуванням можливостей її демонстрації через мультимедійний проектор (програми Microsoft Power Point, Adobe Acrobat).

 


20 апреля 2018 г.  в 11-00 в Киеве во время выставки «Пак Экспо» состоялась научно-практическая конференция молодых ученых "Новітні технології пакування".

Спикеры и темы:

 • Реалізація оптимального закону формування дози рідкої продукції ваговим способом
  Б.В. Михайлик, О.М. Гавва, д.т.н., НУХТ, м. Київ
 • Автоматизація розрахунків параметрів та побудови ескізу складського приміщення з фронтальними стелажами
  В.Л. Степчук, Б.П. Валецький, к.т.н., Луцький НТУ
 • Вплив пакувального матеріалу та способу пакування на зміну кристалічності помадних цукерок на основі глюкози, фруктози, лактози
  О. Онофрійчук, О. Кохан, к.т.н., НУХТ, м. Київ
 • Сенсорний аналіз паперів і картонів для пакування харчових продуктів
  М. Огірко, С.Ф. Гавенко, д.т.н., УАД, м. Львів
 • Дослідження мехатронних модулів для дозування рідкої продукції на основі використання  пневматичних шлангових затворів
  О.М. Горчакова, М.В. Якимчук, д.т.н., НУХТ, м. Київ
 • Особливості підготовки зволожувальних розчинів при оформленні паковань плоским офсетним друком
  К. І. Золотухіна, к.т.н., ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ
 • Дослідження функціональних мехатронних модулей в структурі синтезу пакувальних машин
  Л.О. Кривопляс-Володіна, к.т.н., НУХТ, м. Київ, Україна
 • Моделювання процесу видувного формування пет-тари з преформ
  В.М. Дагдій, О.Л. Сокольський, к.т.н., НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
 • Експериментальне визначення технологічних зусиль руйнування з’єднувальних мостиків при видаленні обрізків з відштанцьованого аркуша
  В. Ю. Олішкевич, І. І. Регей, д.т.н., УАД, м. Львів
 • УФ-руйнування тонких пакувальних ПЕВТ плівок
  І.В. Ніколаєва, А.Д. Пєтухов, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
 • Регулювання контрастності тонових нанофотонних маркувань для розумних паковань, виготовлених з використанням наночастинок карбону струминним способом друку
  О. О. Гриценко, Д. С. Гриценко, к.т.н., НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», ВПІ, м. Київ
 • Умови витікання дрібнодисперсних сипких матеріалів з конічної лунки бункера під дією вібрації
  Ю.П. Шоловій, к.т.н., Н.І. Магерус, к.т.н. НУ «Львівська політехніка»

Участники:
 - ведущие специалисты упаковочной индустрии
 - агентства по персоналу

Организаторы: Клуб упаковщиков, ИАЦ «Упаковка», КМКЯ

Все доклады опубликованы в сборнике тезисов докладов.

Участники конференции доклады которых опубликованы в сборнике могут получить тезисы докладов непосредственно на конференции


Заявки на участие направлять в Клуб упаковщиков (г. Киев, ул. М. Расковой, 4 а, оф. 419, E-mail: club-pack@ukr.net; тел./факс: 044 517-23-23; 044 517-23-83, 044 517-78-26

Конференция 2019 состоится 12 апреля (11.00)в

МЕЖДУНАРОДНОМ ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ
(г. Киев, Броварской проспект 15)

ЗАКАЗАТЬ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ НА ВЫСТАВКУ

 

СПОНСОРЫ:

 

 

Требования к подаче материала для сборника докладов

 

СБОРНИК ТЕЗИСОВ 2018

СБОРНИК ТЕЗИСОВ 2016

сайт создан компанией web дизайн