журнал УПАКОВКА № 1 (134)-2020

 журнал УПАКОВКА № 1 (134)-2020

лютий - березень

На обкладинці: Доповнена реальність від компанії БАЗИСавантажуйте програму SIMO AR в App Store або Google play та дивіться відео)


 


  

РЕДАКТОР


ГОЛОВНА ТЕМА: УПАКОВКА ЗБЕРІГАЄ ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ


Упаковка зберігає харчові продукти                            Читати>>  


Полімери та довкілля


Маніфест Французької федерації пластмас та композиційних матеріалів


ПРЕЗЕНТАЦІЯ


Пакування - його покликання                                        Читати>> 


РИНОК


Втрати і відходи продуктів харчування – глобальна проблема
П.В. Замотаєв, д.х.н.
Автор дає розгорнутий аналіз проблем, пов’язаних із відходами та втратами харчових продуктів. На основі матеріалів найновіших досліджень, проведених фахівцями з різних країн, автор аналізує проблеми, які виникають на всіх етапах виробництва, транспортування, розподілення та споживання харчових продуктів. Так, щорічні втрати через нераціональне виробництво та використання продуктів харчування сягають 30 %, а негативний економічний ефект досягає $ 5,7 трлн. Відходи та втрати харчових продуктів на окремих стадіях виробництва, розподілу та споживання суттєво відрізняються в розвинених країнах і тих, що розвиваються, а також по регіонах планети. Але вони досить близькі для окремих товарних груп. В огляді автор підкреслює комплекс факторів негативного впливу сільськогосподарського виробництва і відходів харчових продуктів на навколишнє середовище і здоров’я людей.


Виробництво та споживання харчових продуктів в Україні
М.П. Сичевський, д.е.н., О.В. Коваленко, д.е.н., К.В. Копилова, д.с.-г.н., С.Б. Вербицький, к.т.н., Г.П. Лисенко
Продовольча індустрія України була і є стратегічно важливою складовою народного господарства. Наслідком нестабільного ринкового середовища стали значні диспропорції обсягів виробництва харчової продукції. Україна протягом усього періоду незалежності зберігає сировинну орієнтацію і в структурі світового експорту продовольчих товарів займає не більше 1 %. Вимагають належного вирішення також питання повноцінного харчування населення, харчової безпеки та якості продукції, екологізації та зменшення обсягів відходів харчової промисловості. У той же час харчова промисловість задовольняє потреби населення України і робить значний внесок у сукупний експортний потенціал держави.


Інновації в упаковці


Упаковка для харчових продуктів: заборонити не можна дозволити


М’ясна продукція та її пакування
В.М. Кривошей, к.х.н.
Автор розглядає ситуацію на світовому та українському ринку м’ясних продуктів (виробництво, споживання, пакування). Наведено дані за обсягом виробництва м’яса та м’ясної продукції в різних регіонах планети. Показано структуру споживання цієї продукції за її видами (свинина, яловичина, м’ясо птиці) в Україні та інших країнах. Автор наводить основні тенденції розвитку м’ясного ринку, особливості його розвитку в Україні. Наведено дані про втрати м’ясної продукції. Зазначено, що упаковка є тим елементом, який зберігає властивості м’ясної продукції. Показано технічні особливості пакування м’ясної продукції, пакувальні матеріали та технології, які при цьому використовуються. Вказано тенденції в розвитку упаковки для м’яса і м’ясної продукції, особливо у зв’язку з підвищенням вимог до екологічності упаковки та її переробки.


Маркетологи інформують...


 
УПАКОВКАУпаковка з усіх континентів


 
МАТЕРІАЛИУпаковка цукерок – це мистецтво
А. Корнацький


Мономатеріали. Виклик!
Елізабет Шкода


ОБЛАДНАННЯ


Штанцювальний прес з використанням передачі гвинт – гайка (дослідження кінематичних параметрів натискної плити)
П.І. Бегень, к.т.н., І.А. Радіховський, О.І. Млинко
У статті автори акцентували увагу на негативних явищах, які супроводжують процес штанцювання на пресах, укомплектованих механізмами привода плити традиційної конструкції. Для мінімізації цих явищ запропоновано нове технічне рішення, в якому як привод натискної плити передбачено використання передачі гвинт – гайка. Розроблено схему нового механізму привода плити, до якого входять гвинтова передача і механізм шарнірного чотириланковика. Проведено дослідження кінематичних параметрів механізму. Отримані результати необхідні для розрахунку інерційних навантажень механізму та потужності, яку буде споживати привод натискної плити.

ПОЛІГРАФІЯ


BOBST напередодні drupa 2020


КЛУБ


Київ – Берлін. Політ, що надихає                   


ЕНЦИКЛОПЕДІЯ


Обладнання для формування транспортних пакетів
О.М. Гавва, д.т.н., Н.В. Кулик, к.х.н. 


ІСТОРІЯ


«Привіт» від Пасіадаса (про упаковку античної доби)
Г. Маценко, к.і.н.Служба коротких повідомлень


Жовті сторінки (реклама)                                         Детальніше>> 

На цій сторінці повна версія статей журналу недоступна. Але, Ви маєте можливість прочитати вподобану Вам статтю оформивши передплату на друковану або електронну версію журналу або замовивши окрему статтю в редакції.

 

 

 

 

 

 

сайт создан компанией web дизайн