журнал УПАКОВКА / magazine Packaging № 5 (132)-2019

 журнал УПАКОВКА № 5 (132)-2019

жовтень - листопад


 


 

 

 

 

РЕДАКТОР


Від природної до сучасної                                               Читати>>


ПРЕЗЕНТАЦІЯ


«Пакувальна індустрія» повернулася до Києва         Читати>>


РИНОК


 Інновації в упаковці


Маркетологи інформують...


Сучасні тренди розвитку пакування
В.М. Кривошей, к.х.н.

Автор розглядає одну з найважливіших сучасних тенденцій розвитку упаковки – її зручність. При цьому зручність упаковки повинна реалізовуватися на всіх стадіях життєвого циклу упаковки. Для цього використовується весь спектр допоміжних пакувальних засобів. Показано переваги зручності упаковки в залежності від соціальних змін в суспільстві та вимог споживача. Наведено конкретні види упаковки із засобами, що забезпечують зручність упаковки, розроблені та впроваджені в Україні.


УПАКОВКАHightech-пакування для м’ясних продуктів
С.Б. Вербицький, к.т.н., Л.І. Войцехівська, к.т.н., Л.М. Борсолюк, С.В. Бондар 
 


Упаковка з усіх континентів


EasyD4R – інструмент оцінки полімерної упаковки  (Henkel) 


ПОЛІГРАФІЯ


Нанофотонні маркування на паперових матеріалах для розумних паковань
О.О. Гриценко, Д.С. Гриценко, к.т.н.
У статті представлено результати досліджень, на підставі яких визначено вплив властивостей паперових задруковуваних матеріалів на показники фотолюмінесценції друкованих нанофотонних маркувань для розумних паковань. Розроблено рекомендації щодо підбору паперових пакувальних матеріалів для подальшого нанесення на них друкованими методами нанофотонних маркувань з точки зору досягнення максимальної функціональності друкованих міток, і щоб зробити можливою візуальну та апаратну фіксацію їх відгуку.


ЕКОЛОГІЯ


«Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 р.» щодо управління відходами упаковки
Ю.М. Маковецька, к.е.н.
В статті проаналізовано виконання заходів першого етапу «Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 р.» в контексті управління відходами упаковки. Підкреслено важливість прийняття закону про упаковку та відходи упаковки, який був би гармонізований з Директивою 94/62/ЄС і дозволив би на основі запровадження принципу розширеної відповідальності виробника створити умови (організаційні, фінансові, інфраструктурні) для збирання та утилізації відходів упаковки. 


Упаковка для харчових продуктів: заборонити не можна дозволити 


Що робити з використаними пляшками з ПЕТФ для напоїв? (різні підходи) 


Екологія планети – головний пріоритет
О.А. Векленко 


ДИЗАЙН


Упаковка та етикетка як предмети колекціонування
А.В. Будник, к. мист., О.В. Чуєва, к. мист.
У статті розглядається невідома колекція упаковок для мила початку ХХ ст. із погляду застосування художніх стилів у проектуванні етикеток першої третини ХХ ст. Відслідковуються мистецтвознавчі аспекти як спадковість жанру від естетичної парадигми XIX ст., так і новаторство післяреволюційного періоду великих соціальних зрушень, комерціалізація галузі часів відносного благополуччя непу і звуження різноманітності та консервація художніх рішень у системі координат перемігшого соціалізму. З радикальними змінами в нашому суспільстві, а саме комп'ютеризацією проектної роботи, звернення дизайнерів до досягнень минулого стає вкрай актуальним, а розробки з імплікованими зображеннями входять у перелік актуальних трендів у пакувальній галузі.


Молоко. Який шрифт є молочним?
О.М. Мікула


ЕНЦИКЛОПЕДІЯ


Обладнання групового пакування
О.М. Гавва, д.т.н., Н.В. Кулик, к.х.н.


КЛУБ


Новий проект Клубу пакувальників                               Читати>>
В.М. Кривошей, к.х.н.
                    


ИСТОРИЯ


Говорять пивні етикетки
Г. Маценко, к.і.н.Служба коротких повідомлень


Жовті сторінки (реклама)

На цій сторінці повна версія статей журналу недоступна. Але, Ви маєте можливість прочитати вподобану Вам статтю оформивши передплату на друковану або електронну версію журналу або замовивши окрему статтю в редакції.

 

 

 

 

 

 

сайт создан компанией web дизайн