журнал УПАКОВКА / magazine Packaging № 3 (130)-2019

 журнал УПАКОВКА № 3 (130)-2019

червень - липень


 


 

 

 

 
«Пакувальна індустрія» повертається до Києва       Читати>>


РЕДАКТОР


Нагальні дії пакувальників                                             Читати>>


ПРЕЗЕНТАЦІЯ


Мечты, которые сбываются (Арис)                            Читать>>


Экология полимерной упаковки (Авентин)                  Читати>>


КЛУБ


Весна українських пакувальників
В.В. Халайджі, к.т.н.                                                        
Читати>>


РЫНОК


Маркетологи информируют...


Упаковка та управління ланцюгами поставок
К. Олсматс, Dr.
Автор розглядає упаковку як найважливіший елемент у системі поставок продукції. Він дає визначення як системі поставок продукції (SCM), так і різних видів упаковки – споживчої, групової та транспортної. У статті показана роль і вплив цих видів упаковки на систему поставок продукції. Детально розглянуто види поставок продукції. Серед них – захист продукції, передача інформації, безпека, маркетинг, зручність. Показано, що виробники упаковки більшою мірою впливають на вибір упаковки для ефективної поставки продукції.


Инновации в упаковке


УПАКОВКА


Упаковка, сприятлива для інновацій (Univest)


Время супервозможностей (Pack Group)
И.В. Гамова, к.э.н.                                                            
Читать>>

МАТЕРІАЛИ


Наши ресурсы для экспорта украинской продукции (Техноком)                                                  Читать>>


Решения для экструзионных покрытий (DOW)            Читать>>


ОБОРУДОВАНИЕ


Промислові роботи в лініях пакування (перспективи використання)
М.В. Якимчук, д.т.н., О.М. Гавва, д.т.н., А.П. Беспалько, к.т.н., В.М. Якимчук
У статті розглядаються перспективи використання промислових роботів у виробничих процесах упаковки, починаючи від подачі об’єкта упаковки і закінчуючи виконанням заключних операцій, пов’язаних з навантажувально-розвантажувальними та транспортно-складськими операціями щодо упакованої продукції. Проаналізовано перспективи використання роботизованих технологічних ліній пакування й конструкції промислових роботів, певні типові технологічні операції, які вони виконують: упаковка дрібноштучних виробів у споживчу тару, формування групової упаковки й транспортного пакета; виконання операцій ПРТС робіт.
Розглянуто та проаналізовано структури маніпуляторів за видом руху захоплювальних пристроїв для операцій упаковки й структурні схеми їх перегляду. Розглянуто особливості використання портально-автоматичних маніпуляторів і триподів у технологічних схемах упаковки. Виявлено нагальну потребу в проектуванні нових зразків роботизованих ліній упаковки з розробкою нових моделей спеціалізованих роботів на основі модульного принципу проектування.


Механізм привода натискної плити у штанцювальному пресі (методика синтезу)
І.І. Регей, д.т.н., І.А. Радіховський, О.І. Млинко
У статті констатовано, що процеси виготовлення картонних розгорток реалізовуються штанцювальною технікою. Встановлено, що привод натискної плити в секції штанцювання розгорток базується на використанні важільного розклинювального механізму. Практикою його експлуатації засвідчено наявність коливального руху протягом робочого й холостого ходів, що негативно впливає на стабільність функціонування технологічного обладнання. Запропоновано нову конструкцію механізму привода натискної плити, що передбачає використання передачі гвинт – гайка для перетворення обертального руху гвинта в її поступальний рух. Запропоновано на першому етапі синтезу механізму обґрунтувати кутовий розмах центрального приводного зубчастого колеса. Другий етап включає методику синтезу чотириланкового шарнірного механізму з однаковими періодами прямого та зворотного ходів.


ЭКОЛОГИЯ


Циркулярна економіка в дії! (IMMER UKRPLASTIC)


КЛУБ


Пакувальний тиждень у Празі                                      Читати>>


ПОЛИГРАФИЯ


Испытай будущее флексографии (Open House 2019 W&H)

Читать>>


Управление цветом при печати на упаковке (UNIPRUNT)
М
.Е. Бельский


Новые возможности флексопечати                              Читать>>
О.В. Мудрык


Служба коротких повідомленьЖовті сторінки (реклама)


На цій сторінці повна версія статей журналу недоступна. Але, Ви маєте можливість прочитати вподобану Вам статтю оформивши передплату на друковану або електронну версію журналу або замовивши окрему статтю в редакції.

 

 

 

 

 

 

<< Назад

сайт создан компанией web дизайн