журнал УПАКОВКА № 1 (128)-2019

 журнал УПАКОВКА № 1 (128)-2019

лютий - березень


 


 

 

 

 

РЕДАКТОР

Життєвий цикл упаковки                                               Читати>>


ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Лідерські позиції Verallia                                              Читать>>

Його шлях до пакувального бізнесу (Рось-Пак)         


РЫНОК

Маркетологи інформують

Сучасні тренди розвитку пакування
В.М. Кривошей, к.х.н.
Автор розглядає основні тренди розвитку пакування, виділяючи економічність, інформативність, зручність, безпеку та екологічність. У цій статті основну увагу приділено економічності упаковки. Автор показує, від яких чинників залежить вартість упаковки і як вона з ними пов’язана. У висновку автор показує, які кроки слід робити в напрямі зниження вартості упаковки.

Інновації в упаковці


МАТЕРІАЛИ

Фарби для флексографії від «Флексорес»                  Читать>>
О.В. Мудрик

Добавки и красители от PolyOne                                  Читать>>

Новая экономика полимеров
П.В. Замотаев, д.х.н.
Автор поднимает проблемы производства, переработки и утилизации изделий из полимеров, в частности использованной полимерной упаковки. Противоречия, возникающие между полезными свойствами полимеров и проблемами их утилизации, вводят в заблуждение рядового потребителя продукции в полимерной упаковке. В статье приводятся факты по развитию полимеров в мире и Европе, использования их в различных сферах производства продукции. Отдельно рассматриваются основные причины загрязнения окружающей среды отходами изделий из полимеров.
                                


ТЕХНОЛОГИЯ

Виготовлення великоформатних розгорток тари з гофрокартону (дослідження кінематичних параметрів дискових інструментів)
І.І. Регей, д.т.н., П.І. Бегень, к.т.н., Т.В. Коваль
Встановлено, що забезпечення сучасних промислових товарів габаритною транспортною тарою з гофрокартону пов’язане зі складністю виготовлення її розгорток на штанцювальному обладнанні. Великоформатні розгортки отримують з декількох окремих шляхом склеювання чи зшивання дротяними скобами, що суттєво ускладнює технологічний процес. Запропоновано для усунення недоліків новий технологічний процес та розроблено вузол виготовлення великоформатних розгорток методом ножичного різання дисковими рухомими інструментами. Для їх приводу застосовано кривошипно-повзунний механізм. Отримано математичні вирази та визначено інваріанти кінематичних параметрів складових вузла вирізування пазів у заготовках з гофрокартону.

ЕКОЛОГИЯ

Новий крок компанії EREMA


Відповідь бізнесу на ризики забруднення довкілля використаною упаковкою 

Упаковка, полімери, сміття. Що робити?
В.М. Кривошей, к.х.н., В.В. Халайджі, к.т.н.
Автори з різних боків розглядають проблему утилізації та вторинної переробки упаковки, в тому числі з полімерних матеріалів. Серед населення поширюється думка про шкідливість полімерної упаковки для навколишнього середовища. Тому надходять пропозиції про її заборону.
Автори доводять, що заборона полімерної упаковки або її заміна принесуть додаткову загрозу для екології. Показано, що використання біорозкладних полімерів для виготовлення упаковки не вирішить проблему її вторинної переробки.
Виходом із ситуації є впровадження систем поводження з відходами упаковки на основі розширеної відповідальності виробника і з використанням роздільного збирання упаковки. 


ДИЗАЙН

Як утворюються дизайн-образи упаковки
Т.О. Божко, к. мист.
У статті розглянуто и виокремлено алгоритми професійної діяльності щодо створення дизайну пакувальної продукції. Для цього детально вивчаються і описуються ті етапи проектування, що є важливими у дизайні споживчих паковань. У статті доведено необхідність дотримання чітко визначених етапів проектної діяльності, сформульовано та виділено п’ять основних етапів, а саме: усвідомлення та конкретизація завдань з проектування; вивчення аналогів пакувальної продукції з точки зору їх конструкцій, композиційних схем та  взаємодії; генерування проектних пропозицій за рахунок подальшої трансформації конструктивних рішень та композиційних схем, залежно від матеріалів і технологій виготовлення; формування варіативних проектних пропозицій; тестування згенерованих рішень та вибір найбільш оптимального. 


ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Пакувальні машини
О.М. Гавва, д.т.н., Н.В. Кулик, к.х.н.


МАРКЕТИНГ

Журнал или Интернет?                                                   Читать>>


КЛУБ

Звітує Клуб пакувальників
Н.В. Кривошей


ВЫСТАВКИ

Знайомтесь: Plast Eurasia Istanbul 2018
В.В. Халайджі, к.т.н.

Ukrainian Food Expo в КиєвіСлужба коротких повідомлень


Жовті сторінки (реклама)


На цій сторінці повна версія статей журналу недоступна. Але, Ви маєте можливість прочитати вподобану Вам статтю оформивши передплату на друковану або електронну версію журналу або замовивши окрему статтю в редакції.

 

 

 

 

 

 

<< Назад

сайт создан компанией web дизайн