журнал УПАКОВКА / magazine Packaging № 2 (117)-2017

 

 

 

 

журнал УПАКОВКА № 2 (117)-2017 

апрель-май

 

 

 

 

РЕДАКТОР

Двадцять років на марші 


ПРЕЗЕНТАЦИЯ

 

Истоки наград ЧП «Авентин»                                          Читать>>


РЫНОК

 

Плодоовощные консервы в Украине (рынок, тенденции, упаковка)
В.Н. Кривошей, к.х.н.
Автор рассматривает ситуацию на рынке плодоовощной консервированной продукции. Показана структура такой продукции и основных ее производителей в Украине. Эксперты называют девальвацию национальной валюты и эмбарго консервов в Россию среди причин снижения производства, экспорта и потребления такой продукции. Основной тенденцией развития производства консервированных фруктов и овощей является поиск новых рынков сбыта, прежде всего в других странах. Автор подробно описывает упаковку, которая применяется для фасовки и упаковки плодоовощных консервов. Отмечены преимущества и недостатки стеклянных и металлических банок, а также реторт-пакетов из многослойных полимерных пленок.

Маркетологи информируют...

Инновации в упаковке


МАТЕРИАЛЫ

Клеи для ламинированных пленок                                 Читать>>
А.М. Александров
Автор на основе современных тенденций развития упаковочных технологий, в частности изготовления ламинированных многослойных упаковочных пленок, рассматривает различные варианты клеевых композиций.
Приведены свойства клеев серии ADCOTE™ на растворителях и серии MOR-FREE™ из двух компонентов. Показаны преимущества использования клеев каждой серии и приведены примеры их эффективного применения.


УПАКОВКА

Упаковка со всех континентов


ТЕХНОЛОГИЯ

Можливості застосування рідинного охолодження рукавних полімерних плівок
В.С. Гапон, к.т.н., А.Д. Пєтухов, д.т.н., І.О. Мікульонок, д.т.н.
Визначено граничні умови застосування рідинного охолодження рукавних полімерних плівок з огляду забезпечення їх механічної міцності під дією силового навантаження на полімерний рукав з боку плівки рідини, а також забезпечення потрібної температури полімерного рукава на виході з ділянки охолодження. Наведено номограму для визначення граничних значень об’ємної густини зрошення та продуктивності технологічної лінії від геометричних розмірів полімерної плівки. Наведено рекомендації щодо застосування на практиці методу рідинного охолодження рукавних полімерних плівок.

Проектування фальцювального обладнання засобами тривимірного моделювання
І.І. Регей, д.т.н., П.І. Бегень, к.т.н.
У статті проведено аналіз тенденцій в пакувальної індустрії. Виділено важливу роль операційного фальцювального обладнання для малих і середніх підприємств, вказано особливості його проектування на базі модульної побудови. Обґрунтовано необхідність залучення САПР для підвищення ефективності розроблення нового обладнання, описано основні методи тривимірного моделювання на основі цифрового прототипу. Встановлено їх переваги над традиційними методами плоского проектування.


ОБОРУДОВАНИЕ

Низкотемпературный автоматизированный склад и его оборудование
С.С. Конончук


ПОЛИГРАФИЯ

Офсетні пластини в лазерних формовивідних пристроях
І.М. Петрів, к.т.н.
У статті розглянуто режими насвічування лазерних формовивідних пристроїв (ЛФП) для запису зображень на¬ світло- і термочутливих офсетних пластинах (ОП). Наведено технології запису зображень на CtP-світлочутливих і термальних ОП. Представлено конструкції ЛФП для запису зображень на ОП залежно від принципу насвічування. Досліджено частоту обертання оптичної головки та циліндра і швидкість сканування залежно від продуктивності ЛФП, формату запису, кількості записувальних лазерних променів та роздільної здатності запису. Визначено потужність лазера ЛФП для світло- і термочутливих ОП залежно від швидкості сканування та роздільної здатності запису при заданих значеннях параметрів. 

Маркировка средств личной гигиены для мужчин
Н. Рейпли  


КЛУБ

Інформаційні зустрічі на «Пак Експо – 2017»             Читати>>

Нові зірки української упаковки                                     Читати>>
В.М. Кривошей, к.х.н.


ЭНЦИКЛОПЕДИЯ УПАКОВКИ

Упаковочные материалы и упаковка из полимеров 


ИСТОРИЯ

Нотатки про українських підприємців
Г.О. Маценко, к.і.н. 


Желтые страницы

На данной странице полная версия статей недоступна. Однако, Вы имеете возможность прочитать понравившуюся Вам статью подписавшись на печатную или электронную версии журнала или заказав отдельную статью в редакции.

 

 

 

 

 

 

<< Назад

сайт создан компанией web дизайн