ЖУРНАЛ "УПАКОВКА" № 1-2015

 На данной странице полная версия статей недоступна. Однако, Вы имеете возможность прочитать понравившуюся Вам статью подписавшись на печатную или электронную версии журнала или заказав отдельную статью в редакции.

РЕДАКТОР

 

Упаковка як «одяг» для продукції


ПРЕЗЕНТАЦИИ

 

Лидер упаковочного рынка (Пласт-Бокс Украина)           Читать>>


РЫНОК

Минеральная природная и питьевая вода в Украине (рынок, упаковка, тенденции) 


ИННОВАЦИИ

Vistaflex CX с шириной печати 2200 мм


Інноваційна технологія нанесення покриття


Пленки для этикеток                     


Клей для этикеток


РЫНОК

Маркетологи інформують... 


МАТЕРИАЛЫ

Конкурентні переваги компанії Mondi                            Читать>>

С. Салберт


БОПП проти целофану — конкуренція чи співіснування?

А. Корнацкі


ТЕХНОЛОГИИ

Технология Triple Bubble® многослойных пленок
А.О. Козлов
Автор рассматривает важную проблему изготовления многослойных пленок по технологии Triple Bubble®. Он приводит классификацию многослойных пленок и технологий их изготовления. Автор описывает 3 стадии (экструзия, ориентация, термофиксация) технологии Triple Bubble® и приводит основные её преимущества. Приведены основные материалы DuPont для изготовления пленок по технологии Triple Bubble®, преимущества упаковки из этих пленок.


Використання друкованих нанофотонних елементів на пакованні для оцінки придатності упакованих продуктів
О.О. Сарапулова, В.П. Шерстюк, д.х.н.
Проаналізовано можливість використання друкованих нанофотонних елементів розумних паковань для реєстрації процесів, які відбуваються у запакованих харчових продуктах протягом зберігання. Встановлено кореляційні залежності ступеня придатності низки запакованих продуктів до вживання із люмінесцентним відгуком друкованих нанофотонних систем. Підтверджено перспективність застосування друкованих нанофотонних елементів для забезпечення функціональності новітніх харчових паковань.


Фасування напоїв в тару зі скла та ПЕТФ (порівняння технологій)
А.І. Соколенко, д.т.н., К.В. Васильківський, к.т.н., М.І. Юхно, к.т.н.
У статті наведено порівняльний аналіз переваг і недоліків технологій фасування газованих напоїв на основі скляної і ПЕТ-тари. До числа головних переваг скляної тари відноситься її повна інертність до продуктів харчування і напоїв, дешева природна сировина та традиційні технології для її виготовлення, можливості використання підвищених тисків при фасуванні, у тому числі і на користь досягнення асептичних станів.
У статті наведено переваги і недоліки вказаних застосовуваних технологій, з яких витікає, що хоча ПЕТ-технології швидко опанували значний простір у виробництві, однак склотарні технології мають відповідний сектор використання з високим рівнем машинного забезпечення.


Моделювання процесу термоусаджування поліпропіленової плівки
О.Л. Сокольський, к.т.н., І.О. Мікульонок, д.т.н., І.А. Плахотний
Розглянуто результати експериментальних досліджень процесу термоусаджування поліпропіленової термоусаджувальної плівки. Визначено залежності зміни коефіцієнта усаджування поліпропіленової плівки в поперечному та поздовжньому напрямах від температури та часу проходження процесу. Показано результати тестового числового моделювання процесу термоусаджування.


УПАКОВКА

Реторт-пакети чи банки з жерсті. Що обрати?
В.М. Кривошей, к.х.н.
Автор розглядає актуальні проблеми пакування консервованої продукції у жерстяні банки та реторт-пакети з багатошарових плівок. Також він розповідає про історичні факти виникнення цих видів упаковки. Трансформація жерстяних банок призвела до появи нових матеріалів, технологій та обладнання. Реторт-пакети з’явились на ринку як альтернатива скляним та жерстяним банкам. У статті розглянуто матеріали для реторт-пакетів, особливості технології пакування продукції в реторт-пакети, їхні переваги та недоліки. Показано перспективи використання реторт-пакетів на українському і світовому ринках.


Упаковка на всех континентах


ПОЛИГРАФИЯ

Как правильно выбрать технологию цифровой печати?
Д.Б. Толстолужский
Автор рассматривает ключевые свойства цифровой печати, основные виды её технологий, характеристики, особенности применения. В статье показана прямая связь между задачей потребителя и выбором оптимальной технологии. Приведены все преимущества цветной печати.
                                           


ОБОРУДОВАНИЕ

Машини-автомати чи автоматизовані потокові лінії пакування
О.М. Гавва, д.т.н., О.О. Кохан, к.т.н., В.В. Халайджі, к.т.н.
Автоматизовані потокові лінії пакування реалізують комплекс процесів, що є одним технологічним потоком. Оптимізація процесу тільки в одній машині без врахування зв’язків із іншими машинами ліній часто призводить до того, що весь технологічний потік далекий від оптимального режиму. Автори аналізують сучасні машини-автомати для пакування продукції. Також у статті сформульовано вимоги до них для забезпечення оптимального режиму виконання процесу пакування в потоковій автоматизованій лінії.


Мехатроника в действии (решения для групповой и транспортной упаковки)


Механізм привода преса штанцювальної машини-автомата
І.І. Регей, д.т.н., В.М. Керея
У статті автори відмічають, що для привода натискної плити у штанцювальних пресах використовують важільні розклинювальні механізми, недоліки конструкції яких пов’язані з її коливним рухом. Такий рух натискної плити негативно впливає на якість штанцювання картонних розгорток, погіршує стабільність функціонування преса та обмежує його продуктивність. Запропоновано новий привод штанцювального преса, що складається з комплектів конічних зубчастих коліс, функціонування яких усуває зазначені недоліки.


ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Передмова до нової рубрики                                             Читать>>


Техническое регулирование упаковочной продукции в новых условиях
С.Ф. Пилипенко
Автор затрагивает важную проблему технического регулирования продукции. Подробно описана нынешняя ситуация в Украине и проблемы с сертификацией продукции. Автор рассматривает Технический регламент, испытательную лабораторию как важные составляющие технического регулирования продукции. Приведены данные о техническом регулиро
вании в странах Европейского и Таможенного Союзов.


ДИЗАЙН

Відродження на Батьківщині (Ключевський)


  

Служба коротких сообщений   


Желтые страницы


ВЫСТАВКИ

«Пак Экспо 2015»: идеи, тенденции, инновации           Читать>>

№ 1 (104)-2015 февраль-март

 

Журнал для ознакомления

Подписка на печатную версию журнала>>

Подписка на электронную версию журнала>>

 

 

<< Назад

сайт создан компанией web дизайн