Журнал "Упаковка" № 2-2010

Журнал

«УПАКОВКА»

2-2010

На данной странице полная версия статей недоступна. Однако, Вы имеете возможность прочитать понравившуюся Вам статью подписавшись на печатную или электронную версии журнала или заказав отдельную статью в редакции.

Редактор

 Упаковка - відтворення ідеї продукції 

Личность

 Упаковка - это навсегда 

Рынок

 Моделювання економічних показників гофрованого картону
Г.Й. Долінська, Жидачівський КПК, В.М. Мороз, к.т.н., АТ «Інститут паперу», В.В. Миленький, к.т.н., НТУУ «КПІ»
За допомоги розробленої програми в статті розраховані різні варіанти технологічно оптимальних й економічно вигідних композицій. Авторами проведені дослідження з виявлення впливу паперу і картону масою 1 м2 на якість гофрованого картону. Модифіковано модель розрахунку ЕСТ. Також у роботі установлено лінійний характер залежності опору торцевому стисненню гофрованого картону від маси 1 м2 паперу для гофрування та його показника опору торцевому стисненню, що підтвердило коректність внесених у формулу поправок. 

Выставки

 Майбутнє пакування народжується сьогодні 

Клуб

 Конкурс как зеркало упаковочного рынка Украины 

Материалы

 Тенденции развития мирового рынка биоразлагаемых полимеров
Е.В. Шибирин, к.х.н., О.Д. Федоряк, к.х.н., Институт биоорганической химии и нефтехимии НАН Украины, П.В. Замотаев, д.х.н., ХГ Консалтинг, г. Киев
В статье показаны основные причины развития в мире биоразлагаемых полимеров. Для определения термина «биоразложение» в развитых странах существуют специальные стандарты.
Авторами определены и рассмотрены три основных пути разрабатывания биоразлагаемых полимеров:
•    частичная модификация природных полимеров (например крахмала);
•    получение мономеров химическим путем или ферментацией с последующей полимеризацией;
•    производство в микроорганизмах или генетически модифицированных растительных культурах.
В работе показано, что в ближайшем будущем в мире значительно увеличится производство биоразлагаемых полимеров при условии реорганизации инфраструктуры утилизации отходов.

Вплив катіонованих крохмалів на целюлозне волокно
Л.П. Антоненко, к.х.н., А.Д. Білан, Т.А. Бутмарчук, Д.М. Складанний, к.т.н., Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ
З метою вивчення впливу катіонованих клеїв на утримування дрібного волокна на сітці автори дослідили вплив крохмальних клеїв КУ-1 та КД-2, одержаних в лабораторії, на целюлозне волокно з листяної деревини. Отримані результати свідчать, що ці клеї дають змогу виготовляти відливки з показниками, які значно перевищують показники відливків, отриманих з використанням клею Жуковського, та не поступаються зразкам, виготовленим з клеєм церезан.

Оптимізація композиційного складу волокнистих напівфабрикатів для виготовлення паперу для гофрування
Р.І. Черьопкіна, к.т.н, В.Г. Плосконос, к.т.н., НТУУ «КПІ», м. Київ
У статті показано використання методології застосування математичних моделей з метою визначення оптимальної композиції паперу для гофрування. Авторами визначені співвідношення використання целюлози підвищеного виходу, напівцелюлози з деревини тополі в композиції з макулатурою для отримання паперу марок Б-0, Б-1, Б-2.

Дослідження паперотворних властивостей пероцтової целюлози із соломи ріпаку
І.М. Дейкун, к.т.н., В.В. Пойда, В.А. Барбаш, к.х.н., Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ
У статті досліджено мікроскопічну будову соломи ріпаку та целюлози, одержаної варінням стебел ріпаку розчином пероцтової кислоти. Авторами визначений фракційний склад пероцтової ріпакової целюлози за довжиною волокна. Встановлено, що пероцтова целюлоза із соломи ріпаку за своїми фізико-механічними показниками наближається до целюлози сульфатної вибіленої з листяної деревини. 

Упаковка

 Реторт-пакети: мода чи необхідність?
Г.Л. Рябцев, к.т.н., І.О. Мікульонок, д.т.н., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
У статті надано широку інформацію про новий вид упаковки — реторт-пакети. Авторами представлена історія и необхідність створення такої інноваційної упаковки. Також розглянуті термінологія, типологія реторт-пакетів, їхні переваги й основні напрями застосування. У роботі наведені особливості технології та обладнання для фасування продукції в реторт-пакети, їхньої герметизації, стерилізації. Разом з тим указані проблеми впровадження такої упаковки и перспективи її появи на українському ринку.

Упаковка для консервованої продукції (стан та перспективи розвитку)
В.М. Кривошей, к.х.н., ІАЦ «Упаковка», м. Київ
У статті представлений аналіз українського ринку плодоовочевих і м’ясних консервів, рибних консервів і пресервів. Автором визначені тенденції розвитку кожного виду консервів, проаналізована упаковка для консервів. На основі даних про структуру і параметри упаковки для консервованої продукції розраховано кількість споживчої і транспортної тари, допоміжних пакувальних засобів та пакувальних матеріалів для їхнього виготовлення.  

Оборудование

 Системний аналіз енерговитрат в обладнанні групового пакування
В.В. Халайджі, ТОВ «ІАЦ «Упаковка», О.М. Гавва, д.т.н., С.В. Токарчук, к.т.н., Національний університет харчових технологій, м. Київ
У цій роботі на основі аналізу технологій групового пакування розроблено узагальнений граф операцій пакування, а на основі масо- й енергопотоків — енергетичні графи.
Проаналізувавши енергетичні графи, автори встановили співвідношення енергоспоживання різними функціональними модулями машин групового пакування й шляхи їхнього вдосконалення з метою мінімізації загальних енерговитрат.

Преобразователи частоты Altivar 312 - надежность и универсальность

Енергетичні трансформації в технологічних машинах ліній пакування
С.О. Павлов, А.І. Соколенко, д.т.н., К.В. Васильківський, к.т.н., М.В. Якимчук, к.т.н., Національний університет харчових технологій, м. Київ
Матеріали статті стосуються визначення енергетичних витрат, пов’язаних з переміщеннями вантажів у жорстких і пружних системах, та кінематичних параметрів як факторів впливу на них.

Обладнання для скріплення транспортних пакетів (стан, перспективи, тенденції розвитку)
А.П. Беспалько, к.т.н., О.М. Гавва, д.т.н., С.В. Токарчук, к.т.н., Національний університет харчових технологій, м. Київ
Неодмінними і найважливішими ланками в логістичному ланцюжку «постачальник сировини — виробник продукції — користувач готових виробів» є ділянки формування транспортних пакетів та їхнього міцного і надійного скріплення. У цій статті наведений аналіз існуючих технологій, засобів і обладнання для скріплення транспортних пакетів. Перспективи і тенденції розвитку обладнання для скріплення транспортних пакетів розглянуті авторами з позицій розвитку пакувального обладнання загалом і формування нових логістичних схем. 

Практика

Тубы
Юридична консультація
Підготовка пакувальників у НТУУ "КПІ"
Барьерные свойства, и как их изхмерить
Знаки на упаковке
На книжкову полицю
Виставки, конференції
 

Лаборатория

 Металева упаковка (властивості та методи їхнього вимірювання) 

Служба коротких сообщений

 

 

Желтые страницы (реклама)

 

 

сайт создан компанией web дизайн