Журнал

для виробників та споживачів тари і упаковки

Асоціація

пакувальників
україни

b2b

пошуковий портал
тари і упаковки

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПОЛОЖЕНЬ ПРАВА ЄС СТОСОВНО КОНТАКТУ З ПРОДУКТАМИ

01.07.2021

1 червня 2021 р. Верховна Рада України прийняла в першому читанні проєкт Закону України No 4568 «Про матеріали і предмети, що контактують з харчовими продукта-ми». Законопроектом  пропонується  імплементувати  в  українське  законодавство  низку  положень відповідних регламентів ЄС, зокрема щодо:

  • застосування термінів («активні матеріали і предмети», «вивільнені активні речовини», «загальна межа міграції», «інтелектуальні матеріали і предме-ти», «оператор ринку матеріалів і предметів, що контактують з харчовими продуктами», «функціональний бар’єр» і т.д.);
  • встановлення загальних вимог до матеріалів та предметів, що контактують з харчовими продуктами, і спеціальних вимог для окремих видів таких матеріалів і предметів;
  • встановлення вимог і порядку державної реєстрації речовин та процесів, які використовуються у виробництві матеріалів і предметів, що контактують з харчовими продуктами;
  • встановлення вимог до маркування, декларування відповідності та забезпе-чення простежуваності матеріалів та предметів, що контактують з харчови-ми продуктами;
  • встановлення вимог щодо належної виробничої практики (GMP) при вироб-ництві матеріалів та предметів, що контактують з харчовими продуктами.