Журнал

для виробників та споживачів тари і упаковки

Асоціація

пакувальників
україни

b2b

пошуковий портал
тари і упаковки

Дослідження полімерів

18.06.2020

Експерти вважають, що дослідження впливу полімерів надзвичайно важливі в побудові екологічно стійкої економіки майбутнього. В кінці 2019 р британське Королівське хімічне товариство (Royal Society of Chemistry) опублікувало доповідь, присвячену стійким полімерам.

На думку експертів, полімери будуть відігравати важливу роль в медицині майбутнього і в технологіях, що знижують умовні викиди вуглекислого газу в атмосферу.

Через відходи і забруднення навколишнього середовища, які вони викликають, полімери часто демонізують. Проте, згідно зі звітом, багато технологій, які мають ключове значення для зниження залежності від викопного палива, самі будуть залежати від полімерів. Поновлювані джерела енергії, такі як вітряні турбіни і батареї, використовують полімери для виготовлення лопатей і кожухів, які також застосовуються в якості ізоляції для запобігання втрат енергії.

Поряд з цим, нові технології в робототехніці і охороні здоров'я будуть спиратися на удосконалення полімерів. Полімерам ставлять в докір те, як вони виробляються. Їх значна частина все ще виробляється з нафтохімічних продуктів, що добуваються на суші.

Дослідники припускають, що в майбутньому матеріал може бути отриманий з більш стійких джерел, таких як відходи полімерів або біологічна сировина.

Одним із прикладів, зазначених у звіті, є полібутіленадіпаттерефталат (PBAT), який використовується в якості пакувального матеріалу, придатного до утилізації в компості. Він має властивості, аналогічні поліетилену низької щільності (ПЕНЩ), але вступає в реакцію з водою до повного розкладання.

У звіті також наголошується, як хімія може допомогти гарантувати, що майбутні полімери збережуть свої корисні властивості при одночасному зниженні впливу на навколишнє середовище протягом усього життєвого циклу.