Журнал

для виробників та споживачів тари і упаковки

Асоціація

пакувальників
україни

b2b

пошуковий портал
тари і упаковки

ISO 22000. НАВІЩО ВІН ВИРОБНИКАМ ПАКУВАЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ?

28.06.2023

Навіщо виробникам пакувальної продукції в Україні впроваджувати стандарт ISO 22000?


На це питання відповідає спеціаліст органу сертифікації «Бюро Міжнародної Сертифікації» Олена Бєлофастова:

 

«ISO 22000 (HACCP), як міжнародний стандарт системи управління безпекою харчових продуктів, на сьогодні стає все більш актуальним для виробників пакувальної продукції в Україні. Саме вони стають важливою ланкою у ланцюгу поставок харчових продуктів, оскільки безпека пакування напряму впливає на безпеку самого продукту.

 

Перш за все, впровадження ISO 22000 дозволяє підвищити кількість потенційних замовників. Це обумовлено тим, що багато міжнародних і великих національних компаній вимагають від своїх постачальників сертифікації згідно з цим стандартом. Вони цінують безпеку продуктів і їх якість, а ISO 22000 є гарантією цього.

 

На другому місці, впровадження ISO 22000 дозволяє підвищити ефективність процесів на підприємстві. Стандарт вимагає системного підходу до управління безпекою продуктів, включаючи визначення критичних контрольних точок, аналіз ризиків, встановлення процедур моніторингу і коригування. Все це дозволяє вчасно виявляти і усувати проблеми, підвищуючи якість продукції.

 

Також, впровадження ISO 22000 допомагає відповідати вимогам законодавства. Український закон «Про основні принципи та вимоги до безпеки та якості харчових продуктів№ вимагає від виробників пакувальних матеріалів дотримуватися принципів HACCP. Стандарт ISO 22000 базується на цих же принципах, тому його впровадження допомагає виконувати вимоги законодавства.

 

Нарешті, варто зазначити, що у світі вже є численні приклади успішного впровадження ISO 22000 на виробництвах пакувальних матеріалів. Це показує, що цей стандарт є ефективним інструментом для підвищення безпеки продуктів і задоволення вимог споживачів.

 

У подальшому, з метою підвищення конкурентоспроможності на ринку, виробники пакувальної продукції в Україні, безумовно, повинні розглядати можливість впровадження ISO 22000 як ключового елемента своєї стратегії управління якістю і безпекою продукції. У світлі глобалізації та інтеграції України в світовий економічний простір, такий крок може стати вирішальним у забезпеченні стабільного розвитку підприємства та його успішності на міжнародному рівні».