Журнал

для виробників та споживачів тари і упаковки

Асоціація

пакувальників
україни

b2b

пошуковий портал
тари і упаковки

Золотий каштан

banner image

Всеукраїнський конкурс та конференція наукових студентських робіт ЗОЛОТИЙ КАШТАН проводиться з  метою сприяння участі студентів у вирішенні актуальних проблем пакувальної індустрії, впровадження розробок у виробництво, пошуку майбутніх творців упаковки та пакувальної техніки.


Конкурс проводиться в три тури:

перший тур - відбір конкурсних робіт у вищих навчальних закладах з 26 квітня до 27 червня кожного року 
другий тур - з 04 липня до 20 вересня кожного року в Клубі пакувальників України (збір робіт та журі конкурсу)
третій тур – конференція переможців конкурсу

 

 НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ  
 ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ     МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ - головний орган у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і наукинауковоїнауково-технічної та інноваційноїдіяльностітрансферу (передачі) технологій

  КЛУБ ПАКУВАЛЬНИКІВ - громадська некомерційна організація, заснована в 1996 р, що об’єднала виробників і споживачів пакувальних матеріалів і обладнання, тари і упаковки в Україні.

Серед членів Клубу пакувальників виробники полімерної, металевої, скляної і картонної упаковки, машинобудівні підприємства, вузи і НДІ, рекламно-видавничі та комерційні фірми, виставкові центри.

  ЖУРНАЛ УПАКОВКА - перший в Україні періодичний професійний журнал для виробників і споживачів упаковки, пакувальних матеріалів та обладнання випускається командою досвідчених авторів і редакторів , висвітлює ключові тенденції розвитку пакувальних ринків, інноваційні розробки матеріалів, упаковки, технологій та обладнання.
ПАРТНЕРИ 2020

  DOW - інноваційна, орієнтована на замовника, інклюзивта та стійка компанія в області матеріалознавства в світі
 Coca-Cola - мультинаціональний виробник безалкогольних напоїв та соків

   
   У різні роки спонсорами конкурсу виступали українські та зарубіжні компанії: Укрпластик, Профі Прес, Камоцци, Гостомельський склозавод, Бліц Пак, Tetra Pak, Віндмюллер і Хельшер, МПП Рада, Фесто Україна, BOBST, Ело, Консьюмерс Скло Зоря, Підприємство Експрес, ПП Олта , Київський склотарний завод, КМКЯ, компанія "Софія".

Запрошуємо компанії підтримати Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт з актуальних проблем пакувальної індустрії «Золотий каштан»  звернувшись до організаторів  club-pack@ukr.net,  тел. +38 044 221 4603

Ми надаємо: 

  • розміщення логотипу на сайті на сторінці конференції
  • розміщення логотипу на титульному аркуші збірника тез конференції
  • розміщення банера (плаката) в залі під час проведення конференції
  • коротку презентацію компанії під час проведення конференції

  Конкурс на кращу студентську роботу проводиться у п'яти номінаціях:
конструювання  та оформлення (дизайн) упаковки
технології та обладнання виготовлення пакувальних матеріалів і упаковки
технології пакування та пакувальне обладнання
упаковка - елемент логістики
технології та обладнання для переробки
використаної упаковки


  У конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів
України ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування,
і студенти - громадяни зарубіжних країн.

На Конкурс подаються науково-дослідні роботи студентів, засновані на
курсових, дипломних і магістерських роботах з актуальних питань пакувальної
індустрії.

Участь у конкурсі безкоштовна


 


  На Конкурс подаються науково-дослідні  роботи   студентів,  що є самостійно виконаними з  актуальних питань пакувальної індустрії.

Робота шифрується відповідним «девізом» і супроводжуються такими документами:

анотація наукової роботи   (додаток 1) 
відомості про автора та наукового керівника, завірені печаткою вищого навчального закладу (додаток 2)
відгук наукового керівника (додаток 3)

 

Прізвища, ініціали автора та наукового керівника, назва вищого навчального закладу в конкурсних роботах, у відгуку наукового керівника, а також в інших документах, які підтверджують науковий рівень та практичне значення роботи,  замінюються «девізом». В окремому запечатаному пакеті під тим самим «девізом»  подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника роботи.

Роботи подаються українською мовою за адресою 02002, Україна, м. Київ, вул. Є.Сверстюка 4а, оф. 419 у вигляді:

віддрукованого через два інтервали державною мовою тексту науково-дослідної роботи (в одному екземплярі);

натурного макету з пояснювальною запискою (віддрукована).

До наукової роботи можуть додаватися акти про впровадження результатів наукової роботи, копії наукових статей. 

 

У разі представлення наукових робіт з порушенням вимог цього  Положення, конкурсна комісія відхиляє такі роботи від участі в конкурсі та повертає (обов’язково із зазначенням причин відхилення) до вищого навчального закладу.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

 
27.07.2020 – конкурсний відбір у вишах
24.09.2020 – надання робіт до Клубу пакувальників
01.10.2020 – визначення переможців
20.10.2020  – надання переможцями тез доповідей
12.11.2020 – конференція переможців